październik 2013

27
paź

SEPARACJA – (NIE)ŁATWIEJ NIŻ ROZWÓD

Z Rocznika Demograficznego GUS 2012 wynika, że w 2011 r. w Polsce orzeczono 2.843 separacje i 64.594 rozwody. Z tych liczb widać, że sprawy o separację stanowiły w 2011 r. ok. 4,2% wszystkich spraw związanych z rozkładem pożycia małżeńskiego. Podparłam się oficjalnymi danymi, ale obserwuję to też w mojej kancelarii. Spraw o separację – jak […]

13
paź

DOBRO MAŁOLETNIEGO DZIECKA W ROZWODZIE

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że zwykle (bo są także wyjątki) rozwód rodziców sam w sobie nie jest niczym dobrym w życiu dziecka. Oczywiście można się zastanawiać, czy lepiej, żeby dziecko obserwowało walczących rodziców, czy też, żeby rodzice się rozstali, a dziecko miało szansę na spokój. Nie odważę się odpowiedzieć na to pytanie – trzeba samemu […]

7
paź

PODZIAŁ MAJĄTKU – KIEDY?

Warunkiem koniecznym, umożliwiającym podział majątku wspólnego małżonków jest rozdzielność majątkowa. Bez tego o podziale majątku można tylko marzyć. Jak można uzyskać rozdzielność majątkową? Po pierwsze przez zawarcie umowy notarialnej (w trakcie trwania małżeństwa) o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy oboje małżonkowie chcą zawrzeć taką umowę. Po drugie, przez orzeczenie sądu. Jest […]