listopad 2011

20
lis

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Właściwie miałam pisać na inny temat, ale dostałam rano e-maila z prośbą o pomoc w trudnej sytuacji rozwodowej. Nie będę przytaczać tej konkretnej historii, ale skłoniła mnie ona do głębszej refleksji. Bardzo często zdarza się, że osoby, które już wcześniej podjęły konkretne działania, chcą uzyskać pomoc w kłopotach, spowodowanych właśnie tym działaniem. Jest to postawa naturalna […]

Otrzymałam ostatnio pismo z jednego z sądów okręgowych (nie z Krakowa J), w którym sąd pouczał mnie następująco: „Sąd polski ma jurysdykcję w sprawach o rozwód z uwagi na obywatelstwo stron, jednak z uwagi na miejsce zamieszkania małoletniej córki stron i miejsce zamieszkania powódki, jurysdykcję posiada również sąd [państwa Unii Europejskiej], przy czym w sprawach […]