sierpień 2011

18
sie

DZIECKO URODZONE PO ROZWODZIE – KTO JEST OJCEM?

Rozwód definitywnie kończy małżeństwo, nie powinno być więc wątpliwości czyje jest dziecko urodzone po rozwodzie. Rzeczywiście w sensie prawnym takich wątpliwości nie ma. Jednak rzeczywistość prawna czasem odbiega od rzeczywistości znane rodzicom dziecka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 62 k.r.o.) dziecko, które urodziło się przed upływem 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego jest […]

W dniu 13. sierpnia 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego dająca osobom, mającym kłopoty w realizacji kontaktów z dzieckiem, nowe możliwości. Pomysł jest ciekawy i może odnieść swój skutek. Dlaczego? Moje refleksje zostawię na koniec. Przepisy będą przydatne zarówno dla tych osób, z którymi dziecko przebywa na co dzień i to oni wydają […]