terminy sądowe

25
maj

TERMINY SĄDOWE

Ruszają terminy To już. Ruszają terminy sądowe i procesowe wstrzymane przez jedną z ustaw osłonowych w związku z koronawirusem. Co to oznacza? Jeżeli od 31 marca 2020 r., w czasie epidemii, zostało Ci doręczone uzasadnienie orzeczenia albo postanowienie o zabezpieczeniu albo sąd wezwał o dokonanie określonej czynności we wskazanym terminie to do niedawna ten termin […]