termin do zaprzeczenia ojcostwa

18
sie

DZIECKO URODZONE PO ROZWODZIE – KTO JEST OJCEM?

Rozwód definitywnie kończy małżeństwo, nie powinno być więc wątpliwości czyje jest dziecko urodzone po rozwodzie. Rzeczywiście w sensie prawnym takich wątpliwości nie ma. Jednak rzeczywistość prawna czasem odbiega od rzeczywistości znane rodzicom dziecka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 62 k.r.o.) dziecko, które urodziło się przed upływem 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego jest […]