opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

28
paź

RODK – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dzięki czujności mojego Klienta (z przyczyn oczywistych nazwiska nie podam) mogę poinformować „na gorąco” o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego:   Sygn. akt U 6/13 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat – przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca Wojciech Hermeliński, po rozpoznaniu w trybie art. 93 ust. 1 […]