UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH WYROKÓW ROZWODOWYCH

Uznawanie wyroków w sprawach cywilnych sądów zagranicznych (w tym wyroków rozwodowych) reguluje art. 1145 i dalsze k.p.c. Od dnia 1. lipca 2009 r. orzeczenia sądów państw obcych podlegają uznaniu z mocy prawa. Oznacza to, że strona postępowania toczącego się zagranicą, dysponująca prawomocnym orzeczeniem, a zainteresowana w jego skuteczności na terenie Polski, nie musi podejmować żadnych dalszych działań w … Czytaj dalej UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH WYROKÓW ROZWODOWYCH