6
Sty

WYROK ROZWODOWY A WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ

Dlaczego dzisiaj o wyroku rozwodowym?

Zastanawiałam się o czym napisać w pierwszym wpisie w nowym roku. Wiele osób robi podsumowanie roku poprzedniego. Inni ogłaszają postanowienia noworoczne. A ja? Nie podjęłam żadnych specjalnych zobowiązań wobec siebie na nowy rok. Z tego powodu nie znajdziesz tu moich postanowień noworocznych.

Nie lubię oglądać się za siebie. Wolę patrzeć przed siebie :-). Dlatego nie będzie też podsumowań.

Dzisiaj kwestia praktyczna.

Prawomocny wyrok rozwodowy stanowi o zakończeniu małżeństwa. Wyrok z klauzulą prawomocności na pewno przyda się do wykazania, że jest się stanu wolnego (podobnie jak akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie). Taki wyrok może jednak się przydać także w innym celu. Data uprawomocnienia wyroku rozwodowego jest datą zakończenia wspólności majątkowej małżeńskiej. O ile oczywiście wspólność majątkowa małżeńska nie zakończyła się wcześniej (w wyniku umowy notarialnej lub orzeczenia Sądu Rejonowego). Skoro jednak rozwód kończy wspólność majątkową między małżonkami to oznacza, że dotychczasowa zasada, że każdy małżonek ma 100% majątku przestaje obowiązywać. Współwłasność łączna (tak właśnie się nazywa ten nietypowy rachunek: 100%+100%=100% 🙂 – w prawie wszystko jest możliwe) przekształca się we współwłasność ułamkową. Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, zatem każdy były małżonek ma udział w wysokości 1/2 części.

Zmiana wpisu w księdze wieczystej

Jeżeli w majątku wspólnym znajduje się nieruchomość to wyrok rozwodowy stanowi podstawę zmiany wpisu w księdze wieczystej. Do czasu zmiany w księdze wieczystej widnieje każdy małżonek, jako właściciel całości (wspomniana wyżej współwłasność łączna). Można dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej na stan zgodny z rzeczywistością przedkładając sądowi wieczystoksięgowemu odpis prawomocnego wyroku rozwodowego. Na tej podstawie każdy małżonek wpisany w księdze wieczystej będzie miał udział w nieruchomości w 1/2 części.

Napisałam wyżej, że “co do zasady” udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów, jednak konieczne jest wykazanie ważnych powodów uzasadniających takie żądanie. Co zatem, jeżeli już po wpisaniu do księgi wieczystej udziałów po 1/2 zostanie ustalone, że udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe? Jeżeli nikt nie zbył udziału w nieruchomości to po prostu trzeba dokonać zmiany wpisu na prawidłowe udziału. Jeżeli natomiast udział został zbyty przez jednego byłego małżonka to taka czynność może zostać uznana za czynność bezskuteczną jeżeli narusza uprawnienia tego drugiego byłego małżonka. Zainteresowani mogą sięgnąć do orzeczeń Sądu Najwyższego np.

  • Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 czerwca 2001 r. III CZP 16/01
  • Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawna z dnia 15 października 1962 r.
    1 CO 22/62

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: