28
Sty

UZUPEŁNIENIE WYROKU

Uzupełnienie wyroku

to możliwość, z której nie korzysta się zbyt często. Przede wszystkim dlatego, że rzadko jest taka potrzeba. Po drugie dlatego, że osoba zainteresowana bądź nie zauważyła braku w orzeczeniu, bądź nie wie o możliwości (i konieczności o czym niżej) uzupełnienia wyroku. Muszę zaznaczyć, że dzisiejszy wpis – mimo, że piszę na blogu o wyrokach w sprawach o rozwód lub separację – ma charakter uniwersalny. Innymi słowy – znajduje zastosowanie do każdego orzeczenia w sprawie cywilnej niezależnie od zakresu sprawy.

Zacznijmy od brzmienia przepisu kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 351

§ 1. Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

§ 2. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli po ogłoszeniu wyroku lub od doręczenia postanowienia okaże się, że sąd zapomniał orzec o części roszczenia to powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, a na myśl przyjść uzupełnienie wyroku lub postanowienia. W terminie 2 tygodni można taki wniosek złożyć do sądu, który wydał to “wybrakowane” orzeczenie. To jak przypomnienie: “hej, zapomniałeś orzec o tym”. Sędzia też człowiek i jak każdy człowiek może popełnić błąd.

Kiedy w praktyce najczęściej zdarzają się braki orzeczenia?

Według mnie wtedy, gdy sędzia orzeka o części roszczenia i zapomni oddalić powództwa w pozostałej części. Jeżeli nie zwrócimy uwagi na braki orzeczenia lub zorientujemy się po upływie dwutygodniowego terminu? Nawet nie ma co myśleć o apelacji. Nie można zaskarżyć orzeczenia w części, która nie istnieje. Po prostu nie ma czego zaskarżyć. To ta zła wiadomość.

Ta lepsza wiadomość to ta, że sąd nie orzekł w ogóle w tej brakującej części. Nie ma zatem żadnej przeszkody, żeby wytoczyć powództwo jeszcze raz. Oznacza to oczywiście nową sprawę, ale ostatecznie to lepsza opcja niż mieć oddalone powództwo. Sugeruję oczywiście ocenę szansy powodzenia tego nowego powództwa. Mimo wszystko orzeczenie z brakami stanowi jakąś wskazówkę co do szans powodzenia postępowania uzupełniającego braki w orzeczeniu. Warto realnie ocenić sytuację.

Przy okazji bardzo dziękuję czytelniczce za inspirację.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: