rozwód z orzekaniem o winie

20
maj

CHOROBA PSYCHICZNA MAŁŻONKA

Trudno sobie wyobrazić, co dla rodziny oznacza choroba psychiczna członka rodziny. Niektóre rodziny są w stanie przetrwać, inne nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru i rozpadają się. Jestem daleka od podjęcia nawet próby opisu tego, jak może wyglądać życie takich małżonków. W swojej praktyce spotkałam się niejednokrotnie z takimi sprawami, więc wyobrażenie mam, ale […]

11
lut

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY MIĘDZY BYŁYMI MAŁŻONKAMI

Po ustaniu małżeństwa wszystkie więzi między byłymi małżonkami zostają pozornie zerwane. „Pozornie” dlatego, że pozostaje – czasem aż do śmierci – obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynikają wzajemne obowiązki finansowe w razie niedostatku jednego z byłych małżonków. Kształt tego obowiązku uzależniony jest przede wszystkim od orzeczenia sądu w zakresie winy w rozkładzie […]

11
lut

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE, CZY BEZ ORZEKANIA O WINIE?

Niejedna osoba, która decyduje się na rozwód, lub która dostała odpis pozwu rozwodowego i ma na niego odpowiedzieć, zastanawia się, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie. A może jednak udowadniać winę małżonka? Przed podjęciem decyzji warto zrobić rachunek zysków i strat. Taka prosta arytmetyka może pomóc podjąć, ważną przecież, decyzję. To tylko […]

9
lip

ARGUMENTY W ROZWODZIE/SEPARACJI

W tytule postu zrównałam argumentację w sprawie rozwodowej i w sprawie o separację, gdyż zasadniczo nie ma różnić między postępowaniem, czy argumentacją w tych sprawach. Dla ułatwienia w dalszej części będę pisać o rozwodzie, ale moje uwagi odnoszą się też do separacji. Każdy, kto myśli o rozwodzie zastanawia się, jakie argumenty przedstawić, żeby przekonać sąd […]

4
lip

ILE TRWA SPRAWA ROZWODOWA

Klienci często zadają pytanie ile może potrwać sprawa rozwodowa. To zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, czy strony będą chciały orzekania o winie. Jeżeli strony zgodnie będą żądały rozwodu bez orzekania o winie, to istnieje szansa zakończenia sprawy na jednej, może dwóch rozprawach. Jeżeli mówimy o rozwodzie z orzekaniem o winie, to […]