16
Wrz

ŚLUB Z ROZWIEDZIONYM CUDZOZIEMCEM

Każdy lubi mieć rację – nie jestem wyjątkowa. Okazało się, że mój pomysł na praktyczne rozwiązanie problemu działa. Czy trzeba uznawać w Polsce wyrok rozwodowy sądu obcego, jeżeli obcokrajowiec chce wziąć ślub w Polsce? Z praktycznego punktu widzenia – raczej nie. Dlaczego? Otóż urzędy stanu cywilnego żądają od obcokrajowca dokumentu stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. I tyle. Kolega, który zadał mi pytanie (i nie wierzył mi, że można tak to załatwić :-)) jednak zdecydował się wypróbować mój sposób. Zamiast uznawać wyrok sądu zagranicznego orzekający rozwód jego klienta (obcokrajowca) przedłożył wspomniany dokument i ZADZIAŁAŁO!

Poniżej moje wcześniejsze rozważania jak to – moim zdaniem – wygląda od strony prawnej (nie zmieniłam zdania, po prostu: czasami życie jest życiem, a prawo prawem. Ci, którzy nie są zainteresowani spokojnie mogą skończyć czytanie w tym miejscu.

Ostatnio kolega zadał mi pytanie, co zrobić z wyrokiem rozwodowym sądu zagranicznego, wydanym przed 1. marca 2005 r. (wejście w życie rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. ), a dotyczącym obywateli tego (zagranicznego) kraju, w sytuacji, gdy jeden z tych rozwiedzionych obcokrajowców chce zawrzeć małżeństwo z Polką/Polakiem w Polsce. Na pierwszy rzut oka sprawa wydawała mi się oczywista, ale – jak to bywa – prawo potrafi sprawić niespodziankę.

Podobnie, jak we wpisie „Uznawanie zagranicznych wyroków rozwodowych” mamy tu do czynienia z podziałem na wyroki sądów państw Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) wydane do 28. lutego 2005 r. (o ile sprawy zostały wszczęte po 1. marca 2001 r.) i wyroki sądów pozostałych państw wydane do 30. czerwca 2009 r.

Niestety dla zainteresowanych, wydane przed wspomnianymi wyżej datami wyroki rozwodowe sądów zagranicznych podlegają uznaniu. Decyduje o tym przepis przejściowy (art. 8 ust. 5) ustawy z dnia 5. grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 234, poz. 1571), z którego wynika, że wyroki wydane przed wejściem w życie nowelizacji podlegają uznaniu. Na tej samej podstawie uznaniu podlegają wyroki sądów państw zrzeszonych w Unii Europejskiej (oprócz Danii) do 28. lutego 2005 r., jeżeli sprawy zostały wszczęte po 1. marca 2001 r.

W okresach poprzedzających wskazane wyżej daty obowiązywał będzie art. 1145 k.p.c. w pierwotnym brzmieniu, który w § 2 rozstrzygał wszelkie wątpliwości – prawomocne orzeczenie sądu zagranicznego będące podstawą zawarcia nowego związku małżeńskiego podlega uznaniu.

Podsumowując, mimo aktualnego brzmienia art. 1145 k.p.c. uznaniu podlegają prawomocne wyroki rozwodowe sądów:

  • państw Unii Europejskiej (oprócz Danii) wydane do 28. lutego 2005 r., o ile sprawa została wszczęta po 1. marca 2001 r.;
  • pozostałych państw – jeżeli wyrok zapadł do 30. czerwca 2009 r.

Koledze, który zadał mi pytanie opisane na wstępie, bardzo dziękuję za inspirację. Jeżeli ktoś ma inne przemyślenia na ten temat, będę wdzięczna za uwagi.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Juan Lipiec 12, 2018 o 13:24

Cześć, mam pytanie
Pobrałem się w Hiszpanii z polskim obywatelem Małżeństwo zostało zarejestrowane w Polsce teraz mam poświadczoną kopię aktu małżeństwa z załącznikiem rozwodowym oznacza to, że już rozwiedziony w Hiszpanii
Teraz chcę znowu wyjść za mąż (wszyscy mamy drugą szansę)moje pytanie jest przedstawiając mnie w urzędzie stanu cywilnego żądają dokumentu z mojego kraju, który poświadcza, że mogę się ze mną ożenić (punkt) moje pytanie brzmi: czy muszę przedstawić świadectwo rozwodu ?

dziękuję

Odpowiedz

Agnieszka Swaczyna Sierpień 5, 2018 o 15:48

Jak zwykle odpowiem, że nie udzielam na blogu porad prawnych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: