4
lut

MEDIACJA W CZASIE SPRAWY ROZWODOWEJ

Mediacja w czasie rozwodu

Dostałam przez formularz kontaktowy z bloga pytanie o mediację w czasie sprawy rozwodowej:

proszę opisać mediację zleconą przez sąd podczas rozwodu. Proszę wskazać koszty, czas trwania oraz zasady prowadzenia mediacji. Czy mediator powinien zwracać uwagę na potrzeby dzieci w czasie trwania mediacji

Spełniam zatem życzenie 🙂

Zacznę od tego, że mediator powinien zwracać uwagę na dobro dziecka. Niestety „dobro dziecka” to pojęcie szerokie, nieprecyzyjne i często różnie rozumiane przez uczestników mediacji.

Zasady mediacji

Dobrowolność to podstawowa zasada mediacji. W praktyce najczęściej zdarza się, że sąd kieruje strony na mediację tylko wtedy, gdy taki wniosek wpłynął do sądu i obie strony wyraziły zgodę na mediację. Przepisy przewidują wprawdzie skierowanie stron do mediacji bez pytania stron, ale strona ma prawo odmówić uczestnictwa w mediacji w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu na mediację. Warto dodać, że strona ma prawo przerwać mediację na każdym etapie i nie musi się z tego tłumaczyć.

Mediator ma być bezstronny, neutralny (nie powinien narzucać swoich koncepcji) i akceptowalny dla stron (jeżeli mediator nam nie odpowiada możemy zwrócić się do sądu o zmianę mediatora).

Prawo gwarantuje poufność mediacji. Ma to zapewnić swobodę wypowiedzi w czasie mediacji bez ryzyka, że o treści rozmów dowie się sąd. Oczywiście może zdarzyć się, że uczestnik mediacji będzie chciał się powołać na oświadczenia złożone w trakcie mediacji, ale sąd nie może tego brać pod uwagę. Trudno zresztą będzie udowodnić, że coś takiego zostało powiedziane w czasie mediacji. Protokół mediacji nie obejmuje szczegółowego opisu stanowisk stron.

Mediacja w toku postępowania

Mediacja ze zlecenia sądu nie różni się od mediacji pozasądowej. Jedynie sposób zainicjowania postępowania mediacyjnego jest różny – w toku sprawy na mediację kieruje sąd. Sąd wyznacza też czas trwania mediacji (maksymalnie 3 miesiące).

Co jeżeli mediacja nie zakończyła się w wyznaczonym terminie, a strony chcą kontynuować rozmowy? W takim wypadku strony postępowania powinny złożyć wniosek do sądu o przedłużenie terminu mediacji. Nie powinno być problemu ze zgodą sądu, skoro strony chcą nadal rozmawiać.

Protokół mediacji

Protokół mediacji to dokument sporządzany po zakończeniu mediacji. Nazwa nieco wprowadza w błąd, gdyż w protokole mediacji ma być jedynie informacja o terminach spotkań mediacyjnych i dosłownie jedno zdanie o ugodzie lub braku ugody. Jestem przekonana, że w protokole powinna być jedynie sucha informacja, kiedy doszło do spotkań mediacyjnych i czy w efekcie strony zawarły ugodę, czy też nie. Niestety to czasem słaby element…

Bardzo negatywnie oceniam opisywanie w protokole mediacji kto zrezygnował z mediacji. Miałam w ręku taki protokół kilka razy. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Mediator ma prawo być zirytowany, czy niezadowolony, ale… powinien te emocje zostawić dla siebie. Informacja kto przerwał mediacje może mieć znaczenie na postrzeganie sprawy przez sąd i wpływać na pozycję strony w sprawie. W tym sensie takie działanie mediatorów szkodzi samym mediacjom.

Pamiętam, że lata temu bardzo namawiałam Klienta na rozmowę z matką dziecka z pomocą mediatora. Uważałam, że może to pomóc rodzicom w przyszłej współpracy dla dobra dziecka. Mediacja zakończyła się niepowodzeniem, a mediator napisał, że to mój Klient przerwał mediację. Rozczarowanie? To mało powiedziane. Od tego czasu nikogo nie namawiam, a jedynie sugeruję mediację. Staram się też unikać mediatorów, o których wiem, że mają zwyczaj informowania sądu o przyczynach zakończenie mediacji.

Koszty

Mediacja w sprawie rozwodowej ze skierowania sądu (bez rozmów o podziale majątku) to rozwiązanie tanie. Za pierwsze posiedzenie  mediator może pobrać 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Do tych kwot mediator może dodać podatek VAT (jeżeli jest płatnikiem tego podatku) oraz koszty:

– przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
– wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
– korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Udział adwokata w mediacjach

Osobiście uważam, że adwokat nie powinien brać udziału w mediacjach. Ostatecznie nie chodzi o to, żeby przenosić dyskusje prawników z sali rozpraw do mediatora. Wartością mediacji jest bezpośrednia rozmowa stron. Kiedy adwokat jest potrzebny/konieczny? Na etapie pracy nad treścią ugody mediacyjnej. Zanim podpiszesz ugodę skonsultuj tekst z prawnikiem. To dokument, który ma poukładać Ci życie, ale finalnie ma być interpretowany przez prawników (sąd, adwokaci). Istotne jest zatem, aby przekaz był precyzyjny i nie pozostawiał miejsca na różne interpretacje. Warto, aby ktoś z zewnątrz obiektywnie popatrzył na spisane porozumienie i wskazał słabsze punkty, czy nieścisłości.

Czas

Trzeba mieć świadomość, że mediacje przedłużają postępowanie sądowe. Oczywiście mogą się przyczynić do znacznego skrócenia trwania postępowania, jeżeli strony osiągną porozumienie. Osobiście uważam, że warto rozmawiać – w sprawach rodzinnych zwłaszcza. Należy jednak zachować „czujność„. Zwłaszcza zwracać uwagę na przedłużanie mediacji przez drugą stroną. Czasem mediacja ma po prostu drugie dno, a strony podchodzą do mediacji nie po to, żeby się porozumieć, ale osiągnąć inny cel procesowy.

Jeżeli chcesz poczytać, co już wcześniej pisałam o mediacji zajrzyj do tych wpisów:

https://blogrozwod.pl/?s=mediacja 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Nat 6 lutego, 2021 o 16:52

  Szanowna Pani Mecenas proszę nie zapominać o radcach prawnych, pozdrawiam 😉

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: