18
Maj

COFNIĘCIE POZWU ROZWODOWEGO

Jestem jeszcze w Trewirze na konferencji (pisałam o tym tu). Jutro wyjeżdżam, ale postanowiłam zrobić sobie przerwę w upychaniu rzeczy do walizki. Dosłownie: upychaniu :-). Nigdy nie mam ze sobą dużo rzeczy i w drodze do Trewiru w walizce hulał wiatr. Teraz materiały z konferencji (cały pokaźny segregator) zajmują ponad pół walizki i te moje trzy rzeczy na krzyż wymagają ode mnie dużej sprawności w zwijaniu (tak podobno więcej się mieści). Mimo to jestem dobrej myśli.

Skoro zaczęłam pisać na blogu bezprawaanirusz, to wypada też wrócić tutaj. Dzisiaj temat nie tak częsty, ale jednak się zdarza.

Cofnięcie pozwu

Decyzja o rozwodzie/separacji (jak zwykle pisząc o  rozwodzie będę miała też na myśli separację) jest zwykle gruntownie przemyślana. Zdarza się jednak, że w toku postępowania strony postanawiają sobie dać jeszcze jedną szansę. Zdarza się też, że z powodów, nazwijmy to taktycznych, strona ma interes w szybkim zakończeniu/przerwaniu postępowania rozwodowego.

Jeżeli nie chcemy kontynuować postępowania rozwodowego to jest na to sposób: należy cofnąć pozew. Pozew można cofnąć albo składając w sądzie stosowne pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu, albo takie oświadczenie można złożyć do protokołu rozprawy. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (art. 203 k.p.c.) należy rozróżnić dwie sytuacje: do czasu rozpoczęcia rozprawy i po rozpoczęciu rozprawy.

Do czasu rozpoczęcia rozprawy

Do czasu rozpoczęcia rozprawy powód może samodzielnie, bez pytania drugiej strony cofnąć pozew. Rozprawa rozpoczyna się, gdy druga strona zajmuje stanowisko odnośnie do żądań pozwu. Oznacza to, że do czasu udzielenia głosu stronie pozwanej na pierwszej rozprawie w celu sprecyzowania stanowiska powód może cofnąć pozew bez pytania o zgodę  strony przeciwnej.

Po rozpoczęciu rozprawy

Po rozpoczęciu rozprawy tj. po zajęciu stanowisk procesowych na pierwszej rozprawie powód może cofnąć pozew. Doprowadzi to do zakończenia postępowania jedynie wtedy, gdy na cofnięcie pozwu wyrazi zgodę strona pozwana. Jeżeli powód złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu poza rozprawą (pisemnie) to sąd wzywa pozwanego do złożenia oświadczenia, czy zgadza się na cofnięcie pozwu. Pozwany ma 2 tygodnie na wyrażenie zgody. Jeżeli pozwany nie złoży żadnego oświadczenia to dla sądu będzie to oznaczało zgodę na cofnięcie pozwu.

Do kiedy

Tak naprawdę – zawsze. Należy tylko pamiętać, że po rozpoczęciu rozprawy wymagana jest zgoda drugiej strony. Jeżeli powód złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu przed uprawomocnieniem się orzeczenia a przed jego zaskarżeniem to sąd I instancji – jeżeli uzna cofnięcie pozwu za dopuszczalne – uchyla wyrok i umarza postępowanie. Jeżeli natomiast cofnięcie pozwu nastąpi już po złożeniu apelacji to wtedy sąd II instancji uchyla wyrok i umarza postępowanie.

Skutki cofnięcia pozwu

Oczywiście podstawowy skutek – sąd umarza postępowanie. Postanowienie o umorzeniu postępowania kończy sprawę (po uprawomocnieniu się postanowienia). Należy jednak też pamiętać, że cofnięty pozew nie powoduje wstrzymania terminu przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. Cofnięty pozew traktuje się tak, jakby nie był złożony. Należy też pamiętać, że po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu sprawy upada zabezpieczenie tj. orzeczenie zabezpieczające przestaje obowiązywać.

Koszty postępowania

W życiu zwykle jednak ponosi się konsekwencje swoich działań. Postępowanie sądowe kosztuje, dlatego też pozwanemu przysługuje roszczenie o zwrot kosztów od powoda, który najpierw zaangażował pozwanego w postępowanie sądowe, naraził na koszty, a następnie się rozmyślił. Jeżeli pozwany chce otrzymać zwrot kosztów musi tego zażądać: albo na rozprawie, albo – jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło poza rozprawą – w terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia z sądu.

Po umorzeniu postępowania sąd zwraca opłatę sądową powodowi. Jeżeli pozew cofnięto przed wysłaniem pozwu drugiej stronie – 600 zł. Jeżeli już po wysłaniu pozwu, ale przed rozpoczęciem posiedzenia – 300 zł, chyba że powodem cofnięcia pozwu było pojednanie stron. W takim wypadku sąd ma obowiązek zwrócić całą opłatę tj. 600 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: